Als strategisch adviseur en projectmanager heb ik een zeer ruime ervaring opgebouwd met heel verschillende integrale, complexe en politiek-maatschappelijk-bestuurlijk relevante projecten op het gebied van water en energie. Daarmee waren het ook heel uitdagende en spannende projecten waarbij ik met veel energie, gedegen expertise en enthousiasme brede project teams heb geleid om deze projecten tot een goed einde te brengen. Hoewel ik meestal als projectleider werk, ben ik ook intensief betrokken als strategisch adviseur en manager stakeholder engagement. Mijn klanten zijn zowel private bedrijven als overheidsorganisaties.

Sinds 2014 ben ik lid van het Royal HaskoningDHV wind team. Doordat de focus de laatste jaren vaak op ruimtelijke en natuur- en milieuaspecten heeft gelegen, ben ik ook deskundig op het gebied van milieueffectrapportages. Sinds 2008 ben ik projectleider geweest voor de opstelling van alle (strategische) milieueffectrapportages voor de Nederlandse offshore windenergiegebieden. Daarnaast heb ik MERren uitgevoerd voor gasproductieprojecten (onshore en offshore) en projectmanager van waterbergings- en waterkwaliteitsprojecten.