Ik ben werkzaam als Director Business Development & Innovation bij Royal HaskoningDHV.

In die hoedanigheid werk ik continu aan duurzaamheid. Dat start vanuit een toekomstbestendige match tussen organisaties, mensen en de omgeving waarin zij wonen, werken, leren, et cetera.

Als adviseur huisvesting en vastgoed werk ik vanuit een eindgebruikersperspectief voor publieke en private organisaties; hoe draagt vastgoed bij aan de organisatiedoelstellingen en hun ambities? Ik combineer daarbij het ontwikkelen van toekomstbestendige concepten, financieel / economisch denken in business cases en het managen van stakeholders in de (vastgoed)keten.

Kennis van thema’s als ‘sustainable cities’, ‘renewable energy’ en ‘transformatie van bestaand vastgoed’, ‘het Nieuwe Werken’ en vormen van DBFMO contracten koppel ik aan vraagstukken in de samenleving en leg hiermee ook de noodzakelijke verbinding tussen gebouwen en gebieden.

In januari 2013 ben ik toegetreden tot het CoreNet Benelux bestuur. Vanuit die hoedanigheid coördineer ik het onderzoek naar gebruikerswensen, dat voortkomt uit het Convenant Leegstand Kantoren. Doelstelling is om aanbieders inzicht geven in de eisen van de gebruikers zodat er een kantorenmarkt ontstaat die inspeelt op de vraag in kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de middellange (en lange) termijn. Sinds 2009 ben ik als docent verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.