Als afvalwatertechnoloog en specialist microverontreinigingen is Arnoud werkzaam in leidinggevende en project inhoudelijke rollen op innovatieve afvalwaterprojecten bij Royal HaskoningDHV. Hij is nauw betrokken bij de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. 

De enorme opgave waar we als samenleving voor staan om de wereld een beetje mooier te maken is wat hem drijft. Binnen deze opgave richt Arnoud zich op de waterketen, een van dé fundamenten van de leefomgeving waarin wij ons bevinden. Schoon water staat aan de bron van al het leven. Voor een gezonde samenleving is een vitale waterketen van belang.. Door gezamenlijke inspanning kunnen we de kwaliteit van de waterketen verbeteren en daarmee een fijnere leefomgeving creëren.

Arnoud is gepromoveerd op de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater aan de Wageningen Universiteit. Van de daaruit opgedane kennis en ervaring heeft hij in zijn huidige functie veel profijt; interdisciplinair samenwerken, analytisch denken, tegenslag verwerken, en inhoudelijk onderlegd zijn in technologieontwikkeling. Dit brengt hij in verschillende rollen in uiteenlopende projecten in de praktijk. Zo is Arnoud onder meer trekker van tal van ontwikkelingen binnen het STOWA Innovatieprogramma Medicijnresten zoals BO3, PAK+Doek en PAC-O3, en het opstellen van de handreiking ‘oxidatieproducten’ voor de waterschappen.

Zijn creativiteit en vizier op de toekomst zet Arnoud graag in binnen het R&D team van de afdeling Waste Water, Business Line Water bij Royal HaskoningDHV. In dit team is hij kartrekker van innovatietrajecten voor de verwijdering van microverontreinigingen met uiteenlopende technologieën en betrokken bij de ontwikkeling van Waterfabriek concepten voor non-conventionele waterzuivering. De combinatie van zijn ontwerp- en praktijkervaringen met zowel technologen als operators zorgen dat hij gevoel heeft voor de samenhang tussen theorie en praktijk zoals bedrijfsvoeringsaspecten, rendement, duurzaamheid en kosten. Hij neemt betrokkenen mee in de te maken ontwerpkeuzes en floreert bij een nauwe en open samenwerking met de klant. Fouten zijn er om te maken en toe te geven, feedback om van te leren dat is wat Arnoud typeert.