Onze blog: leren van elkaar

Kennis delen met elkaar geeft vaak nieuwe inzichten … en is inspirerend voor iedereen. Op deze pagina’s willen we precies dat doen! We willen graag onze inzichten en visies met u delen en ook die van u horen. We willen geïnspireerd raken en u inspireren. Lees meer >

Samenwerkende mensen die naar projecttekeningen kijken | Royal HaskoningDHV

Het loont om een akoestisch adviseur vroeg in het ontwerp te betrekken

Urban 10 apr 2017

Installaties en geluid deze twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar in de praktijk wordt er pas laat in het ontwerp of tijdens de realisatie van een gebouw aandacht gegeven aan installatiegeluid. Oplossingen achteraf vergen veel inspanning, om het nog maar niet over de kosten te hebben.

Meer
Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

Ook zin in de Omgevingswet?

Urban 9 mrt 2017

De Omgevingswet komt er aan. Overheden bereiden zich inmiddels serieus voor op de komst van de wet. Natuurlijk zijn er veel vragen, we weten immers nog niet alles. En natuurlijk ziet men risico’s. Is het allemaal haalbaar? En zijn we wel op tijd klaar?

Meer

Afvalvrije scholen: hoe organiseer je het en hoe schaal je ook op?

Urban 2 mrt 2017

Wilt u ook bijdragen aan meer gescheiden afvalinzameling op scholen? In dat geval nodigen wij u graag uit om hierover met ons mee te denken tijdens een van onze werksessies (15 en 22 maart in Utrecht).

Meer