Onze blog: leren van elkaar

Kennis delen met elkaar geeft vaak nieuwe inzichten … en is inspirerend voor iedereen. Op deze pagina’s willen we precies dat doen! We willen graag onze inzichten en visies met u delen en ook die van u horen. We willen geïnspireerd raken en u inspireren. Lees meer >

Water, windmolens en elektriciteitsmasten | Royal HaskoningDHV

Drie prikkelende scenario’s voor energietransitie in het waterbeheer

Water 12 jul 2017

Hoe ingewikkeld is het nu eigenlijk, de energietransitie in het waterbeheer? En ligt dat aan de transitie van het waterbeheer of van de energievoorziening? In ons essay schetsen we drie prikkelende scenario’s over deze samenhang: Flower Power, de waterbeheerder als databeheerder en Waterbeheer B.V.

Meer
Het Nieuwe Verkeersmanagement | Royal HaskoningDHV

Netwerkbreed verkeersmanagement integreren binnen de verkeersregeltechniek

Transport 29 jun 2017

Netwerkbreed verkeersmanagement levert het beste resultaat op voor de gehele stad. Als we anders en voornamelijk breder naarons werkveld gaan kijken, kunnen we dit daadwerkelijk gaan integreren binnen de verkeersregeltechniek! En dat begint bij het besef dat we met verkeersregelingen geen solitaire doelen moeten nastreven, maar juist de doelfuncties op netwerkniveau.

Meer
Kruispunt | Royal HaskoningDHV

De (i)VRI als instrument voor netwerkbreed verkeersmanagement

Transport 20 jun 2017

Binnen het werkveld van de verkeersregeltechniek is er de afgelopen twintig jaar niet veel veranderd. Dit komt doordat we ons te sterk georiënteerd hebben op optimalisaties op kruispuntniveau. En dat kan beter!

Meer