Onze blog: leren van elkaar

Kennis delen met elkaar geeft vaak nieuwe inzichten … en is inspirerend voor iedereen. Op deze pagina’s willen we precies dat doen! We willen graag onze inzichten en visies met u delen en ook die van u horen. We willen geïnspireerd raken en u inspireren. Lees meer >

Fietsende vrouw aan een gracht | Royal HaskoningDHV

Kansen te over voor een gezonder leefklimaat

Urban 12 sep 2017

De rechter heeft gesproken: de Nederlandse staat moet er voor zorgen dat er zo snel mogelijk aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voldaan gaat worden. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat niet alleen gekeken wordt naar het halen van wettelijke normen.

Meer
Hoe verkeerstoepassingen nog slimmer worden | Royal HaskoningDHV

Slim, slimmer, slimst. Of: hoe slimme verkeerstoepassingen nog slimmer worden

Transport 18 aug 2017

De plek die verkeersregeltechniek zal innemen binnen netwerkbreed verkeersmanagement biedt volop mogelijkheden. Slimme verkeerstoepassingen (ITS-applicaties) zullen, gebruik makend van informatie van onder andere connected data, de (i)VRI’s aansturen op basis van de keuzes en randvoorwaarden die wij als verkeersregeltechnici meegeven. En dat is nog maar het begin!

Meer
Water, windmolens en elektriciteitsmasten | Royal HaskoningDHV

Drie prikkelende scenario’s voor energietransitie in het waterbeheer

Water 12 jul 2017

Hoe ingewikkeld is het nu eigenlijk, de energietransitie in het waterbeheer? En ligt dat aan de transitie van het waterbeheer of van de energievoorziening? In ons essay schetsen we drie prikkelende scenario’s over deze samenhang: Flower Power, de waterbeheerder als databeheerder en Waterbeheer B.V.

Meer