Kaderplan Albertkanaal

Deskundige advisering ruimtelijke economie en milieuaspecten water, energie en materialen

Royal HaskoningDHV stelt als onderaannemer van Stramien het Kaderplan op voor het grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen buiten de Haven. Dit uitgestrekte gebied aan beide zijden van het Albertkanaal vraagt ten volle om de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid. Anderzijds is de verweving met het stedelijk woonweefsel en de stedelijke en regionale ontsluitingsstructuur over de weg zo intens, dat een Kaderplan de fundamentele principes en keuzes moet aangeven om zinvol een actieprogramma uit te werken.

Specifieke aspecten zijn de noodzaak tot kanaalverbreding, de heraanleg van de bruggen, herwaardering van stadswijken, een hernieuwing van de afwaterings- en rioolinfrastructuur rondom het riviertje Schijn dat vrijwel geheel ingebuisd werd.

Een groot aantal partners wordt door Stramien benaderd, geconsulteerd in ontwerpend onderzoek, waarbij Vectris voor mobiliteit en Royal HaskoningDHV voor de aspecten milieu en economie onze expertise inbrengen. Royal HaskoningDHV vertaalt onze expertise zo veel mogelijk concreet naar ruimtelijke principes en consequenties.

Bij onze analyse van de mogelijkheden om maatregelen voor duurzamer water- en energiegebruik bij de bedrijven door te voeren, gaan we op zoek naar ambitieniveaus. Het blijkt dat er pas echt een slag gemaakt kan worden op vlak van water en energie als ook voor de ruimtelijke ontwikkeling een hoog ambitieniveau wordt gekozen.