Royal HaskoningDHV onderzocht voor Total Belgium hoe een duurzaam benzinestation op een effectieve (positieve manier) bijdraagt aan het welzijn van gebruikers, passanten en personeel en daarbij goed integreert wordt in zijn specifieke omgeving.

De uitdaging: Ontwikkel duurzame benzinestations

Een station wordt ontwikkeld binnen een bestaand omgevingskader waarbij respect en integratie van de bestaande waarde van belang is. Door het vinden van de balans tussen effectiviteit en efficiëntie kan de bouw van het nieuwe tankstation een synergie opleveren tussen kwaliteit, ontspanning (rust), groen, rentabiliteit en comfort. Deze waarden zijn de duurzaamheidsstudie benaderd op basis van het life cycle denken vanuit drie perspectieven: gebruikswaarde, belevingswaarde en technische waarde. De drie waarden zijn uitgebreid besproken met Total en de ontwerpers en ingevuld met mogelijke maatregelen.

Onze oplossing: combineer verschillende normen

Voor de evaluatie van het ontwerp van 3 autosnelwegstations van Total heeft Royal HaskoningDHV gebruikt gemaakt van drie standaarden, namelijk de duurzaamheidsmeter van de stad Gent, de BREEAM voor nieuwbouw (september 2009) en het Keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling (juli 2011).

Het resultaat: een op maat gemaakt meetinstrument

In  het door HaskoningDHV Belgium ontwikkelde meetinstrument, specifiek voor benzinestations, zijn 6 verschil-lende thema’s onderscheiden die samen de onderlegger vormen voor de beoordeling van duurzaamheid, namelijk:

Ruimtelijk verantwoord 

alle maatregelen die leiden tot een optimaal ruimtegebruik en een flexibele inpassing van de verschillende functies op de site. Daarnaast ook de integratie van de site in zijn ruimere omgeving.  

Site voor de mensen

ingrepen en maatregelen die het verblijf op het station aangenamer maken zoals belevingswaarde, gezondheid, veiligheid, toegankelijkheid, De wijze waarop het station een sociale meerwaarde kan bieden door weloverwogen stakeholder management. 

Energie efficiënt

Alle bouwkundige en installatietechnische maatregelen die invloed hebben op de levering en benutting van energie.  

Optimaal waterbeheer

Alle bouwkundige en installatietechnische maatregelen die invloed hebben op het waterbeheer en het beheersen van incidenten en calamiteiten. 

Rationeel materiaalbeheer

Alle bouwkundige en technische maatregelen die invloed hebben op een duurzaam materiaalbeheer. Voorkomen en beheren van afval.  

Aanvaardbare milieu-impact

De integratie van natuurwaarden op het station. Het voorkomen van negatieve milieueffecten. Dit resulteert in een geobjectiveerde beoordeling van de duurzaamheid in het ontwerp van de autosnelweg-station. Op basis van deze evaluatie zijn concrete suggesties en opportuniteiten vastgelegd om het duurzaamheidskarakter van de autosnelwegstations te verhogen.