Duurzaamheidsmeter Zorg Vlaanderen

De uitdaging

De Vlaamse Overheid wil de zorgsector in Vlaanderen verduurzamen. Dit wil men bereiken met de inzet van een meetinstrument voor duurzame zorg. Zodat enerzijds de integrale duurzaamheid meetbaar wordt en anderzijds duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces gestimuleerd kunnen worden.
De grote uitdaging is dat de ‘duurzaamheidsmeter voor de zorgsector’ aansluit bij bestaande meetmethodieken én:
  • hanteerbaar en gebruiksvriendelijk is;
  • toepasbaar is voor alle VIPA-sectoren, van ziekenhuis tot zorginstelling tot kinderdagverblijf;
  • zowel betrekking heeft op de duurzame ontwikkeling als het duurzaam beheer van vastgoed.

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV ontwikkelt deze duurzaamheidsmeter met gecombineerde Vlaamse en Nederlandse kennis, waarbij de ervaring met bestaande methodieken uit beide landen vertrekpunt zijn. Zeer innovatief, omdat het instrument richt op:
  • duurzame ontwikkeling én duurzaam beheer;
  • MVO, om instellingen een meer actieve houding ten aanzien van duurzaamheid aan te laten nemen;
  • actuele trends als healing environment, door naast behaaglijkheid ook criteria op beïnvloedbaarheid, betrouwbaarheid en betekenisvol toe te voegen.

Het resultaat

Opdrachtgever verwoordt bij de gunning voor de opeenvolgende 2e fase dat Royal HaskoningDHV ‘vertrekt vanuit een duidelijk concept om de duurzaamheid te verankeren in de zorgsector en ziet duurzaamheid niet louter als een nieuwe (technische) aanvulling op de gebouwen, maar als een integraal onderdeel van het gehele zorgproces.’ Dat is veel breder en toekomstbestendiger  ingericht dan de uitvraag. 

Tijdens het proces is intensief overleg gevoerd met de stuurgroep en is een stakeholderoverleg gehouden.