Terug naar het verhaal

 

[1] Bedrijfsarchief Royal HaskoningDHV, dossier Brug over de Nijl bij Embabeh. Profiel van de Nijl bij Cairo, 17 juni 1889.

[2] Het ‘normaal’ maken van rivieren kwam op in de 19e eeuw en was een vorm van controleren van de voorheen onvoorspelbare rivieren door ze te kanaliseren. 

[3] R.A. van Sandick 1906, J.M.K. Pennink 1917. In 1899 werd ir. W.S.G.T. Post de nieuwe compagnon van De Koning.

[4] Frederik Willem Conrad was voorzitter geweest van een internationale commissie van ingenieurs die de onderkoning van Egypte had geadviseerd over het grote project dat de Franse consul en ingenieur De Lesseps had voorgesteld. Frederik Willem Conrad, Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige land, ‘s Gravenhage, 1859, p. 2.

[5] Ibidem.

[6] De toenmalige Khedive had de staatsschulden behoorlijk hoog laten oplopen, niet alleen door zijn investeringen in modernisering, maar ook door zijn exotische hobby’s.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_National_Railways#1877%E2%80%931888

[8] De Ingenieur, jrg 4, no 14, 1889, p. 120.

[9] Dit komt overeen met 22 miljoen euro (2011). 

[10] Ibidem.

[11] Robert Warschauer was de zoon van de oprichter en naamgever van de bank en opdrachtgever voor De Koning.

[12] E.J. Hubertus, ‘Een eeuw Haskoning’, Hakoerier 81/1, pp. 2-5, p. 4.

[13] Snethlage was in 1888 hoofdingenieur geweest bij de pas opgerichte NZAM (Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij). Een onderneming waarin Robert Warschauer & Co. en het Berliner Handelsgeselschaft ook betrokken waren. In memoriam N.Z.A.S.M, Amsterdam, 1908, pp. 9-10. 

[14] Het blad werd opgericht in 1886 en bestaat in 2020 nog steeds. Zie De Ingenieur, jrg. 1, 1886, no 1. 

[15] De Ingenieur, jrg. 4, no. 16, p 140.

[16] Archief Royal HaskoningDHV, Brug over de Nijl.

[17] J. van Duivendijk, ‘Brug over de Nijl bij Embabeh, Egypte’, Bruggen, 15, 2007, nr 4, pp. 12-19, p 12. De Koning had samen met Van Hasselt het deel ‘Bruggen’ geschreven in het standaardwerk over Waterbouw van professor N.H. Henket.

[18] Archief Royal HaskoningDHV, Correspondentie 1889, pp. 232-233. Brief De Koning aan R. Warschauer u C in Berlin, 15 juli 1889 en brief aan ir. Snethlage, 21 augustus 1889.

[19] Archief Royal HaskoningDHV, Brug over de Nijl. O.a. brief firma Harkort aan De Koning, 13 juli 1889.

[20] Dat kwam neer op 4222 Egyptische pond.

[21] De Ingenieur, jrg. 5, no. 2, 1890, p 18.

[22] ‘Financieele berichten’ in Het Vaderland, 31-12-1889.

[23] ‘Un pont sur le Nil’, Le Magasin Pittoresque, 1891, pp. 263-264. Vertaald: “Een spoorlijn, twee karrensporen en twee trottoirs markeren de absolute, onomkeerbare overwinning van de rivier door de moderne industrie.”

[24] Het totaal aantal pijlers kwam hiermee op 17(!) Lionel Wiener, L’Égypte et ses chemins de fers, Bruxelles, 1932, pp. 191-196.

[25] Een aantrekkelijke en tikje vileine nieuwe interpretatie dient zich aan: dat het goedkoop uit 1890 uiteindelijk duurkoop is geworden.

[26] Zie bijv. Royal Haskoning 1881-2006, 2006.

[27] Dat komt overeen met meer dan 35.000 euro (2011). Archief Royal HaskoningDHV, Brug over de Nijl. Contract tussen Robert Warschauer & Co. en het Berliner Handelsgesellschaft en ir. J. de Koning, juni 1889.