Gemeentelijke Barometer

Logo Gemeentelijke BarometerSamen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerde Royal HaskoningDHV dit jaar de derde editie van de 'Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving'. Dit brede onderzoek geeft gemeenten inzicht in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving die de kwaliteit van het beleid en de uitvoering kan verhogen.

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten nam deel aan het onderzoek. De resultaten werden op 2 juni bekend gemaakt met een persbericht en publicatie van het onderzoeksrapport. Dit interessante rapport is hier gratis te downloaden.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat 83 procent van de Nederlandse gemeenten wateroverlast door hevige neerslag als het meest urgente klimaatprobleem ziet. Meer dan de helft van de gemeenten verwacht de komende jaren een toename van klimaatproblemen. Om de overlast van regenwater te beperken geeft 8 op de 10 gemeenten aan dat de rioolheffing hierdoor kan stijgen.
Doelstellingen van het SER Energieakkoord krijgen steeds meer voet aan de grond bij de gemeenten. Terwijl in 2014 de organisatorische uitwerking centraal stond, is in 2015 de aandacht verschoven naar de realisatie van lokale duurzame energiedoelstellingen. 80 procent van de gemeenten heeft heldere doelstellingen geformuleerd.

Het is de derde keer dat zo'n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer.Het onderzoek werd uitgevoerd met een enquête en diepte-interviews. De Barometer bestaat uit een jaarlijks terugkerend algemeen deel met 7 thema's binnen de fysieke leefomgeving en een verdiepend thema. Dit keer was dat het thema 'water'. Hierbij kwamen de volgende (bestuurlijke) aspecten aan de orde: klimaatadaptie, waterkwantiteit, waterketen, samenwerking en het Deltaprogramma.

Pascal Lamberigts (adviesgroephoofd Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG) bieden Wim Kuijken (Deltacommissaris) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. © Royal HaskoningDHVPascal Lamberigts (adviesgroephoofd Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG) bieden Wim Kuijken (Deltacommissaris) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage.
© Royal HaskoningDHVDe barometer in de pers (3de editie 2015)

Deze editie van de barometer heeft zeer veel media-aandacht getrokken. In het RTL-Nieuws (RTL 4, 2 juni 19.30 uur) werd Arnold Wielinga (Royal HaskoningDHV) geïnterviewd over de resultaten met betrekking tot wateroverlast door klimaatverandering.

Media-treffers (radio en TV)

08/06 RTL Z Nieuws (TV) 12.05-13.05-14.05: kijk hier
04/06 EenVandaag Binnenland: Vervangen riolen om veranderend klimaat
02/06 NOS: Gemeenten willen hogere rioolheffing
02/06 BNR: Rioolheffing moet omhoog door toenemende regen

Landelijke en regionale dagbladen

04/06 Eindhovens Dagblad: Hogere onkosten door toename wateroverlast in de regio
03/06 FD: Gemeenten willen overlast regenwater aanpakken met hogere rioolheffing
02/06 Trouw: Rioolheffing stijgt door wateroverlast
02/06 NRC: Burger gaat meer betalen voor riool
02/06 Reformatorisch Dagblad: Burger moet meer betalen voor riool
02/06 Parool: Burger moet meer betalen voor riool

Het ANP bericht 'Burger moet meer betalen voor riool' is verschenen op de websites van onder andere De Stentor, Prov. Zeeuwse Courant, BN De Stem, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, Tubantia, De Gelderlander, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad, Noordhollands Dagblad, Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en vele andere lokale en huis-aan-huis kranten.

Vakbladen

15/06 Vakblad Riolering: Gemeentelijke Barometer zet in op weten, willen en werken
02/06 Waterforum: Gemeentelijke diensten kunnen beter met elkaar samenwerken bij uitvoering klimaatplannen
27/05 H2O magazine: Gemeenten voorzien stijging rioolheffing door klimaatverandering

Vakmedia online

18/06 Bouwonline.nl: Helft gemeenten maakt zich zorgen over bestaande woningvoorraad
17/06 Consultancy.nl: Wateroverlast nr. 1 klimaatprobleem van gemeenten
12/06 CROW: Derde Gemeentelijke Barometer wederom inspiratiebron
05/06 FacilityWereld: Helft gemeenten maakt zich zorgen over bestaande woningvoorraad
04/06 Watervakblad E&W: Nederlandse gemeenten voorbereid op hevige regenval
04/06 P+: Hemelwateroverlast: hogere rioolbelasting of regenton?
03/06 duurzaamgebouwd.nl: Woningvoorraad voldoet niet aan toekomstige vraag
02/06 Cobouw: Gemeenten zien tal van woningmarktproblemen
02/06 Binnenlands Bestuur: Meer betalen voor riool
02/06 Gemeente.nu: Aanpak wateroverlast urgent voor gemeenten
02/06 Bouwformatie: Helft gemeenten maakt zich zorgen over bestaande woningvoorraad
02/06 Architectenweb: Gemeenten wapenen zich tegen regenval
02/06 Skipr: Helft gemeenten voorziet tekort seniorenwoningen
02/06 Uneto-Vni: Klimaatverandering dwingt gemeente tot hogere rioolbelasting
02/06 Engineeringnet.nl: Gemeenten zien wateroverlast als dringendste klimaatprobleem
02/06 TransportOnline: Burger moet meer betalen voor riool
02/06 Nieuwe Oogst: Burger moet meer betalen voor riool

Overig NL

20/07 Hier opgewekt: 'Gemeenten zetten in op burgerinitiatieven’
04/06 Rijksoverheid - Helpdesk Water: Deltaplan 21e eeuw in uitvoering
02/06 Vereniging Eigen Huis: Rioolbelasting omhoog
02/06 Radar: Burger moet meer betalen voor riool
02/06 Kassa - Vara: Burger moet meer betalen voor riool
02/06 VNG Magazine: Steeds meer maatregelen tegen wateroverlast

Blogs

24/08 Arnold Wielenga: Gemeenten doen te weinig aan de kwaliteit van het oppervlaktewater

08/07 Cuno Grootscholten: Zonne-energie hoog op de ruimtelijke agenda bij gemeenten
08/07 Arnold Wielinga: Grondwateroverlast wordt maatschappelijk probleem
08/07 Marco de Kraker: Stijging van de rioolheffing noodzakelijk?
06/07 René Idema: Stoute bestuurders zijn goud waard voor het Energieakkoord!
01/07 Emil Hartman: Risicomanagement vergt omslag in denken
30/06 Ton Schomaker: Hoe ziekmakend is afgekoppeld hemelwater
30/06 Arnold Wielinga: Nederlandse gemeenten wapenen zich tegen hevige regenval
29/06 Pepijn Schoonhoven: Gemeentelijke vastgoedstrategie op afspraak verkrijgbaar?
25/06 Eric Delhez: Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving schetst dynamiek bij beheerorganisaties
22/06 Nanco Dolman: Klimaatadaptatie een gemeentelijke of gezamenlijke zorgplicht
10/06 Rein Bruinsma: Gemeente: durf te beschermen tegen geluidhinder!
02/06 Marieke Oosterbaan: De uitdaging voor gemeentelijk vastgoed