Onze mobiliteit krijgt te maken met grote veranderingen. De bevolking groeit, we wonen en werken anders, we maken op nieuwe manieren gebruik van goederen en diensten, de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat stelt nieuwe eisen aan mobiliteitsnetwerken. Want we willen dat onze steden bereikbaar en economisch vitaal blijven, zonder concessies te doen aan de aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. Ook buitengebieden moeten goed ontsloten worden en bereikbaar blijven. Maar hoe maak je de juiste verantwoorde keuzes? 

INTEGRALE AANPAK 

Royal HaskoningDHV adviseert het rijk, de provincies en de gemeentes met deze mobilliteitstransitie en helpt met het maken van keuzes hierin. Met dieptekennis van mobiliteit, kennis van de lokale situatie èn innovatieve modelleringstechnologie kunnen we de effecten van de mobiliteitstransitie voorspellen en verschillende scenario’s met elkaar vergelijken. We zorgen voor een degelijke onderbouwing van uw beleidsvoornemens en de daarbij behorende investeringen. Onze adviseurs werken intensief met u en andere stakeholders samen, om vervolgens uw toekomstige mobiliteitssysteem ook daadwerkelijk vorm te geven.  

STATE-OF-THE-ART VERKEERSMODELLEN 

Het domein van de verkeersmodellen past zich in snel tempo aan om te voldoen aan de vragen van vandaag en morgen. De rol van openbaar vervoer en fiets bijvoorbeeld wordt steeds belangrijker en het gedrag van mensen wordt minder voorspelbaar. Een verplaatsing is niet langer naar het werk en terug, maar er zijn meer combinatiemogelijkheden, ook in vervoerswijzen, en er ontstaan nieuwe opties, zoals e-bikes en thuiswerken. Niet iedereen maakt daarin dezelfde keuzes of heeft dezelfde mogelijkheden. Royal HaskoningDHV maakt daarom modellen gebaseerd op het tour-based principe. Deze modellen zijn realistischer, modelleren tours en maken onderscheid in verschillende groepen reizigers. Met agent-based modellen, die op individueel niveau werken, worden de modellen nog geavanceerder en kunnen we het mobiliteitsgedrag nog beter simuleren.

MAATWERK IN EIGEN BEHEER

We ontwikkelen en beheren deze modellen binnen 1 softwarepakket, genaamd Aimsun Next. Aimsun Next geeft ons de mogelijkheid modellen op zowel macro-, meso- en microscopisch niveau efficiënt en consistent uit te voeren, waarbij de verschillende niveaus allemaal in hetzelfde model zitten. Via onze web-portal maken we het u daarbij zo eenvoudig mogelijk om de resultaten zelf te beheren en te analyseren. Ook de controles van de invoer kunnen gemakkelijk uitgevoerd worden via de online web-portal. Deze innovatieve oplossingen geven u de juiste tools in handen om de mobiliteitstransitie en de mobiliteit van morgen vorm te geven.

Gerelateerde projecten

    
Nieuw multimodaal verkeersmodel
regio Amersfoort 2017-2030
geeft gedetailleerd inzicht in
verkeersstromen bij scenario Hoog en Laag

Nieuw dynamisch regionaal verkeersmodel
Port of Rotterdam

Nieuw verkeersmodel gemeente Sudwest-
Fryslan
Nieuw regionaal verkeersmodel
Zuidoost-Drenthe ondersteunt bij
verkeersdeskundige en ruimtelijke opgave

De verkeersmodellen aanpak van Royal HaskoningDHV is gericht op continue innovatie om te anticiperen op de toekomst. Provincie Limburg laat zes nieuwe tour-based verkeersmodellen ontwikkelen die onderling zijn gekoppeld. Dit stelt de provincie in staat om ook mobiliteitsontwikkelingen zoals meer thuiswerken en mobiliteitshubs eenvoudig toe te voegen en zich zo voor te bereiden op de mobiliteit van de toekomst. Onze collega’s Erik de Romph, Sander Hoen en William van Genugten vertellen in het NM Magazine over de mogelijkheden van deze aanpak.