Dialoog & beslistraject

 • Stap 1 - Vaststellen ambities & KPI's, scope gebouwen
 • Stap 2 - Desk research, relevante gebouwinformatie verzamelen
 • Stap 3 - Identificeren kansen aan de hand van database
 • Stap 4 - Maatregelpakket scenario's
 • Stap 5 - Check kosten en effecten maatregelpakketen, samenloop met o.a. MJOP en subsidies
 • Stap 6 - Business case, financiëring en fasering, besluitvorming
 • Stap 7 - Inkoopstrategie, engineering & realisatie
 • Stap 8 - Monitoring KPI's, benchmarking

VAN AMBITIES TOT IMPACT

Fastlane ondersteunt het hele traject van het formuleren van eerste ambities tot het financierings- en aanbestedingsproces tot het monitoren van de resultaten.

In acht stappen van ambitie tot impact:

 • In vier stappen definiëren we ambities, scope, de huidige situatie en een longlist van maatregelen.
 • In een expertsessie komen de experts van klant en Fastlane samen tot een weloverwogen en gedocumenteerde shortlist van maatregelen per gebouw.
 • De calculatie van de kosten van gekozen maatregelen per gebouw faciliteert de besluitvorming over realistische scenario’s voor verduurzaming van de hele portfolio.
 • Na besluitvorming brengen we de programmering en samenloop met gepland onderhoud in kaart. Dit gebeurt in combinatie met de financiering van de maatregelen.
 • Engineering van de maatregelen is de opmaat naar inkoop en realisatie.
 • We monitoren KPI’s en benchmarken de kosten en impact van de maatregelen.

Download onze presentatie >

ONLINE BUSINESSCASE PORTAL

De stappen, de informatie en inzichten per stap, zijn in te zien in een actueel online portal.

Fastlane ondersteunt het proces door gebruik van kengetallen, een actuele database met indicatieve prijzen, energiecalculatiemodellen en benchmarkingtools van RoyalHaskoningDHV.

"Maatregelen die naar klassiek kostenperspectief nu efficiënt zijn, kunnen desondanks gezien het einddoel in 2050 verspillend zijn, terwijl maatregelen die nu geen aantrekkelijke terugverdientijd hebben, wel kunnen passen in het meest kosteneffectieve tijdpad naar 2050. Daarom is het voor het draagvlak noodzakelijk om de kosten te beperken door te sturen op maximale kostenefficiëntie bij de keuze van maatregelen. Dat vraag wel om een intelligent, toekomstgericht kostenperspectief.”

- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat