Deze site is in ontwikkeling, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. 

We staan in Nederland voor de opgave ruim 8 miljoen gebouwen te verduurzamen in de komende twintig jaar. De energietransitie vraagt zorgvuldige plannen en snelle, vergaande besluiten.

Waar begin je? Kun je het proces zorgvuldig versnellen? Kun je verspilling voorkomen? Hoe bewaak je het evenwicht tussen ambities, maatregelen, kosten en resultaten? Hoe houd je grip en overzicht in een complexe wereld met stakeholders, belangen, nieuwe ontwikkelingen en verouderde data? Hoe voorkom je dat je besluiten neemt op onjuiste informatie en aannames?

VERSNEL DE ENERGIETRANSITIE VAN GEBOUWEN

FastLane helpt grip te krijgen op de energietransitie van gebouwen. Een ondersteunende procestool versnelt de doorlooptijd van ambities tot besluitvorming. De eerste focus ligt daarbij op het reduceren van energie en CO2.

In FastLane doorlopen we een overzichtelijk én wendbaar proces, waarin we samen de juiste ambities bepalen, de juiste gebouwen en maatregelen selecteren en de juiste uitvoering borgen.

De FastLane aanpak borgt overdracht van informatie en toont op visueel aantrekkelijke manier een keuze aan scenario’s met indicaties van kosten én verwachte resultaten. Zo komen we tot de meest kosteneffectieve aanpak.

"De grote doorbraken in de energietransitie overschrijden naar verwachting de grenzen tussen typen processen en tussen sectoren. Meer dan ooit wordt dit het akkoord over ketens."
- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
"Tot nu toe zijn we in staat geweest 2000 gebouwen in 5 jaar te doen, dit moet naar 2000 per dag.”
- Jan Rotmans, Urgenda
"Van praten naar doen! Met FastLane nemen wij het initiatief een versnelling voor de hele branche te faciliteren. Doordat we ook kosten en effecten van maatregelen valideren, komen we tot een snelle leercurve voor de sector."
- Erik Oostwegel, Royal HaskoningDHV

Ketensamenwerking

Bestuur asset owner - ‘Is 25% energiereductie in 2020 realistisch? en 50% in 2030?’ ‘Is emissievrij in 2040 haalbaar?’

Vastgoed manager - ‘Welke gebouwen pakken we aan?’ ‘Hoe zet ik de beschikbare middelen effectief in?’

Adviseur duurzaamheid - ‘Welke maatregelen kunnen we toepassen en wat is indicatief het effect?’

Ontwerp & engineering - ‘Hoe passen we de maatregelen precies in het gebouw?’

Realisatie - ’Hoe verwerf ik de middelen en diensten t.b.v. de gekozen maatregelen?’ ‘Hoe en wanneer voeren we de maatregelen uit?’

Beheer & Onderhoud - ‘Hoe gebruiken, beheren en onderhouden we de gebouwen?’ ‘Hoe betrekken we gebruikers en huurders in verduurzaming?’

DOORLOPEND GRIP EN ACTUEEL OVERZICHT VAN EERSTE AMBITIE TOT RESULTAAT


We doorlopen samen het beslisproces. De casemanager loodst experts van Fastlane en van de klant door een transparant keuzeproces. Zo kun je erop vertrouwen dat we samen de meest innovatieve, kosteneffectieve maatregelen kiezen. Alle data en keuzes op weg naar het resultaat worden zorgvuldig geregistreerd en blijven 24/7 online beschikbaar.

Door in iedere fase van het project de juiste vragen te beantwoorden, is het mogelijk snel tot besluitvorming te komen. Wil je keuzes evalueren of ambities bijstellen, dan kunnen we tijdens het proces in het Fastlane portal vooruit en terug kijken.

Nieuwe inzichten, ontwikkelingen, prijzen en innovaties kunnen we in elke fase doorrekenen en vastleggen. Zo blijf je het hele traject innovatief met grip op je businesscase. Dit overzicht, grip op impact en kosten, brengt plezier terug in lange, gecompliceerde verduurzamingstrajecten.

Business case portal 

De stappen, de informatie en inzichten per stap, zijn in te zien in een actueel online portal. Meer info >

Founding partners

 

MEER WETEN?

Ben je betrokken bij verduurzaming als bijvoorbeeld Vastgoedeigenaar, Vastgoedbeheerder of Duurzaamheidscoördinator? Ben je nieuwsgierig geworden hoe FastLane kan helpen bij de energietransitie? Wil je meer weten over ons proces?

  • Schrijf je in voor onze updates
  • Download presentatie
  • Vraag gesprek aan

“Door FastLane hoeft voortschrijdend inzicht niet meer te botsen met de voortgang!”