Zákazník

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Realizace

2017

Charakteristika projektu

Pilotní hodnocení humanitární pomoci ČR poskytované syrským uprchlíkům v Libanonu. Vyhodnocení pěti intervencí v oblasti vzdělávání a zdravotnické péče. Důležitou součástí také vyhodnocení synergií s dalšími donory, provázanosti podpory a relevance ve vztahu k hostitelské zemi. Hodnocení prostřednictvím dotazníkových šetření, fokusních skupin (uprchlické i hostitelské komunity), řízených rozhovorů, atd.