Zákazník

Moravské naftové doly a.s.

Realizace

2014 -2015

Charakteristika projektu

Monitoring potenciálního vlivu seismického průzkumu v polygonech Ždánická elevace a Waschberg na podzemní vody se speciálním zaměřením na možné ovlivnění zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou.