Zákazník

Město Stříbro

Realizace

2016-2017

Charakteristika projektu

Koncepční návrh řešení dvou lokalit, určených územním plánem pro obytnou zástavbu. Stanovení uspořádání zástavby včetně podrobných podmínek prostorové regulace a zásad pro rozhodování v území. Řešení veřejných prostranství, zeleně a napojení na sítě veřejné infrastruktury, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb. Zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s úpravou navrženého řešení dle veřejného projednání územních studií.

 

Contact us