Zákazník

Město Bílina

Realizace

2008-2016

Charakteristika projektu

Zajištění podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území dle vyhlášky č. 500/2006 Sb v platném znění zahrnující podrobné analýzy území, zpracování dat od poskytovatelů ve struktuře datového modelu Ústeckého kraje, zpracování výkresů hodnot, limitů a záměrů. Syntéza zjištěných údajů formou rozboru udržitelného rozvoje území zahrnujícího SWOT analýzu, analýzu podmínek udržitelného rozvoje území jednotlivých obcí a výsledný problémový výkres. Úplná aktualizace územně analytických podkladů v letech 2010, 2012, 2014 a 2016.