Zákazník

Ministerstvo financí České republiky

Realizace

2010-2017

Charakteristika projektu

Výkon supervizora sanačních prací v oblastech Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Kvartér řeky Moravy, Jihomoravský kraj. Zpracování projektů sanace a sledování souladu sanačních prací s projektem sanace. Kontrola a schvalování faktur dodavatelů. Monitoring dosažení cílových parametrů vyčištění.