Zákazník

Česká rozvojová agentura

Realizace

2015 – 2017

Charakteristika projektu

Zavádění moderních metod strategického plánování do práce Regionální rozvojové agentury Sever v Balti (Moldavsko), rozvoj kompetencí práce v GIS a zavedení práce s GIS do strategického plánování, zavádění principů regionálního marketingu a rozvoj systematického přístupu k rozvoji cestovního ruchu v regionu.