Zákazník

Letiště Praha, a.s.

Projekt

2015 – 2016 (Realizace: 2016)

Charakteristika projektu

Vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci stávající účelové komunikace Aviatická, Praha 6, včetně přestavby stykové křižovatky na velkokapacitní okružní křižovatku. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení, vybavení všech potřebných souhlasných stanovisek, podání žádostí o stavební povolení. Zajištění autorského dozoru stavby.