Zákazník

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava

Realizace

2009-2017

Charakteristika projektu

Studie regenerace sídliště, projednání s veřejností, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby, studie regenerace dle metodiky MMR ČR, autorský dozor stavby.

Foto před realizací | Foto po realizaci