Zákazník

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Realizace

2013 – 2015

Charakteristika projektu

Komplexní evaluační projekt zahrnující zpracování Vstupní zprávy, 7 Průběžných zpráv, 1 Závěrečné zprávy a 10 Hloubkových analýz. Výstupy zakázky pokrývaly jak hodnocení procesní, tak hodnocení dosahovaných výsledků a dopadů podpory OP VaVpI. Hloubkové analýzy byly zaměřeny na nejrůznější oblasti pokrývající jak specifické oblasti podpory OP VaVpI, tak i témata jako hodnocení udržitelnosti, hodnocení dosažených změn v podpořených organizacích, hodnocení využívání technické pomoci apod.

Zdroj foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR