Zákazník

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Projekt

2016 (Plánovaná realizace: 2020)

Charakteristika projektu

Studie prověřující možnosti realizace parkovacího objektu na nároží ulic Šumavská a Wenzigova, Plzeň. Koordinace se studiemi přednádražního prostoru a terminálu hromadné dopravy. Variantní řešení parkovacího domu a parkovacích kapacit vozidel hromadné dopravy u navrženého terminálu. Architektonické řešení všech navržených objektů vč. dopravního napojení. Ekonomické posouzení jednotlivých variant.