Zákazník

Kyselka Praga a.s.

Realizace

2015-2016

Charakteristika projektu

Přehodnocení dříve realizovaných hydrogeologických prací ve zřídelní struktuře, revize stavu jímání minerálních vod a návrh dalšího postupu možnosti využití zřídelní struktury pro využití k plnírenským účelům.