Zákazník

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Realizace

2014

Charakteristika projektu

Cílem evaluace bylo komplexní vyhodnocení působení ČR v sektoru zemědělství v Moldavsku na základě vyhodnocení vybraných projektů a vyhodnocení širšího sektorového kontextu intervencí. Evaluace zpracována na základě dotazníkových šetření mezi cílovými skupinami, řízených rozhovorů, fokusních skupin a dalších kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu aplikovaných v cílové zemi.