Zákazník

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Realizace

2016

Charakteristika projektu

Cílem projektu bylo získat objektivně podložené závěry o projektech podpořených ČR v Etiopii, využitelné při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o budoucím zaměření podpory v dané zemi a v sektoru zemědělství. Terénní sběr informací a dat prostřednictvím rozhovorů, fokusních skupin, dotazníkového šetření a evaluačních návštěv. Evaluace čtyř dílčích projektů a sektorová evaluace za oblast zemědělství jako celek.