Zákazník

Technologická agentura ČR

Konečný uživatel

Ministerstvo životního prostředí ČR

Projekt

2016-2017

Charakteristika projektu

Vědecko-výzkumný projekt. Rešerše dopravně-organizačních opatření v ČR a ve světě. Prověření nejlépe hodnocených opatření a jejich kombinací pomocí dopravního, emisního a imisního modelování. Návrh pro aktualizaci Národního programu snižování emisí (NPSE) a Programů zlepšování kvality ovzduší zón a aglomerací (PZKO).