Zákazník

Město Český Brod

Realizace

2016-2017

Charakteristika projektu

Ucelená dopravní koncepce, město Český Brod. Komplexně řešená problematika optimálního rozvoje dopravního systému města. Prioritně řešena negativní tranzitní automobilová doprava, rozvoj bezpečných a bezbariérových tras pěší dopravy, cyklistická infrastruktura, možnosti intermodality ve vazbě na veřejnou dopravu. Součástí díla dopravně-sociologický průzkum dopravního chování a multimodální model dopravy, modelování scénářů rozvoje výhledové dopravní sítě.

Kalibrace dopravního modelu pro stávající stav, modelování požadovaných scénářů rozvoje území, výstupy mikro-simulace (data, videozáznamy), vizualizace v simulátoru AIMSUN