Zákazník

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Plzeň 2015

Realizace

2010, 2016

Charakteristika projektu

2010: Řízení procesu druhého kola kandidatury města Plzně na titul EHMK pro rok 2015. Zapojení veřejnosti a místních aktérů do kandidatury prostřednictvím odborných a uměleckých aktivit. Spolupráce na přípravě přihlášky do druhého kola soutěže o titul. Prezentace a obhajoba před mezinárodní porotou.

2016: Hodnocení výstupů a dopadů projektu EHMK na město Plzeň, zejména do kulturní oblasti, ekonomické oblasti, image a atraktivity města z pohledu cestovního ruchu. Analýza výstupů jednotlivých evaluačních projektů zajišťovaných společností Plzeň 2015, Západočeskou univerzitou, agenturou CzechTourism, Vysokou školou ekonomickou, Univerzitou Karlovou a řadou dalších odborníků. Zpracování závěrečné syntetické zprávy. Prezentace výsledků na konferencích a seminářích.