Zákazník

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Realizace

2016 – 2017

Charakteristika projektu

Evaluační projekt zaměřený na hodnocení publikací MMR-NOK, generátoru nástrojů povinné publicity a propagačních předmětů využívaných MMR-NOK při nejrůznějších příležitostech.