Zákazník

Pardubický kraj

Realizace

2016-2017 (Plánovaná realizace: 2018-2019)

Charakteristika projektu

Modernizace liniové stavby s ohledem na současné trendy bezpečného navrhování pozemních komunikací, zpracování projektové dokumentace navrhované stavby ve všech stupních, aplikace moderních postupů v předprojektové přípravě (3d laser, analýza dat GPR a FWD) a PŘI vlastním zpracování zakázky (Autodesk 3D Civil, SyMap), majetkové vypořádání záborů stavby