Management společnosti

Frank Jan Willem Legters, jednatel

Lenka Brown (1978), ředitelka společnosti HaskoningDHV Czech Republic. Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Karlově univerzitě v Praze. Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo). V roce 2016 zastávala pozici víceprezidentky a v roce 2017 prezidentky České evaluační společnosti.

Martin Krejčí (1965), prokurista, associate director regionální pobočky Ostrava, vedoucí oddělení Doprava Ostrava. Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby a pedagogického minima na Ostravské univerzitě. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Specializuje se na zklidňování dopravy, řešení regenerací sídlišť a zlepšování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Bezpečnostní auditor. Ve společnosti pracuje od roku 2002. 

Historie

HaskoningDHV CR byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 1992 jediným vlastníkem DHV Holding B.V. registrovaném v Amersfoortu v Nizozemí. Hlavním spektrem činností byly a jsou multidisciplinární služby v oblasti projektování, projektového řízení, plánování a poradenství v řízení s cílem dosáhnout v oboru vedoucí postavení na trhu v ČR.

Jako nezávislá společnost od založení, česká pobočka byla schopna poskytovat zákazníkům služby založené na kombinaci tradiční inženýrské erudice českých expertů a pokročilého rozvojového know-how přední evropské konzultační a inženýrské společnosti působící celosvětově. V tom se HaskoningDHV CZ okamžitě odlišila od stylu práce konkurentů, z nichž mnozí vznikli transformací bývalých státních projektových ústavů a jejichž styl práce i vztah k zákazníkům se měnil jen pomalu.
Od dob začátků „from scratch“ společnost vyrostla a současně zaměstnává přibližně 40 expertů a disponuje rozsáhlou sítí partnerů v rozhodujících centrech ekonomického rozvoje České Republiky. Od r. 1996 je společnost řízena výhradně českým managementem.

Profil

HaskoningDHV CZ je dceřinou společností Royal HaskoningDHV Group. Se svým vícerozměrným a integrovaným pojetím „plánu“ je společnost považována za jednoho z vedoucích hráčů v oboru urbánního a regionálního strategického i územního plánování. Hlavními zákazníky jsou organizace veřejného sektoru na centrální (ministerstva a vládní agentury), regionální (kraje) i místní úrovni (města a obce). HaskoningDHV CZ pracuje z centrály v Praze a z regionální pobočky v Ostravě a poskytuje srovnatelnou kvalitu služeb na regionální i centrální úrovni.

Hlavními obory působnosti společnosti v ČR jsou služby v oblastech: dopravní infrastruktura, udržitelný rozvoj, strategické, prostorové a územní plánování, regionální rozvoj a evaluace.  Ve vybraných oborech (zejména služby udržitelného rozvoje a supervize) společnost pracuje pro významné globální společnosti jako Philips, Shell, Océ, MND a řada dalších.

Společnost poskytuje expertní konzultační služby rovněž pro oblast mezinárodních rozvojových projektů, kde mezi hlavními zákazníky patří zejména EBRD, WB, Evropská komise v Bruselu, UNDP, CZDA a MZV ČR. Experti HaskoningDHV CZ pracují v mezinárodních projektových týmech v zemích postsovětského prostoru, nebo, zejména v poslední době v rozvojových projektech v Libanonu, Etiopii, Bosně a Hercegovině a Srbsku, které jsou již vlastními akvizicemi. Systematická přítomnost na zahraničních trzích je rovněž strategickým faktorem odlišujícím HaskoningDHV CZ od většiny konkurentů v ČR.

Hodnoty

HaskoningDHV CZ poskytuje svým zákazníkům služby s přidanou hodnotou se zřetelem k výzvám, kterým čelí současná společnost. Mezi hlavní patří rostoucí světová populace, zvyšující se migrace, rostoucí i smršťující se města, plynulost a bezpečnost dopravy a dostupnost zdrojů; v poslední době zejména problematika čistoty podzemních vody a dostupnost pitné vody.

Motto společnosti “Enhancing Society Together” vyjadřuje hlavní hodnoty uznávané v holdingu Royal HaskoningDHV Group celosvětově a zprostředkovává zákazníkům a partnerům naše vidění světa. Vyjádřeno jednoduše to znamená, že věříme, že poskytujeme významný příspěvek k dosažení lepší společnosti. Toho dosahujeme společně se svými zákazníky a partnery, neboť uznáváme, že smysluplná řešení pro budoucnost stojí na vzájemné spolupráci.

Vážíme si loajálních zaměstnanců, dovedeme je motivovat a ocenit. Chceme být také loajálním dodavatelem služeb našim zákazníkům. Společně s nimi jsme si mnohokrát ověřili výhody opakovaných plnění. Obtížně se smiřujeme s fluktuací a preferujeme vztahy založené na dlouhodobosti a to jak se zákazníky, tak se subdodavateli ale hlavně a především se zaměstnanci. 

Corporate information

Corporate video

ETHIC Intelligence Certificate | Royal HaskoningDHV