5 10 2017

Od května 2017 pracovali experti HaskoningDHV Czech Republic na projektu financovaném Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v Libanonu. Koncem září 2017 byl projekt ukončen finální prezentací a obhajobou na MZV ČR. V kontextu dosavadních prací Haskoning DHV Czech Republic na rozvojové pomoci šlo o mírně odlišný typ projektu – evaluace humatitární pomoci jako odezvy české vlády na situaci především syrských uprchlíků v Libanonu.

Cílem bylo vyhodnotit 5 podpořených projektů v letech 2013 – 2016, které byly lokalizovány v oblasti Bikáa, Marjeyoun a Tripoli. Šlo o projekty s krátkou dobou implementace (několik měsíců) zaměřené na nákupy/dodávky vybavení a technické zhodnocení fyzické infrastruktury. Projekty byly realizovány ve dvou sektorech: školství a zdravotnictví.

Ve školství šlo o projekty:

  • Bednayel (realizace 2013): Zvýšení kapacity školy zastřešením hřiště, rekonstrukce sociálního zařízení, nákup nového generátoru a kopírovacího stroje, vybudování a vybavení chemické laboratoře, rekonstrukce hřiště
  • Marjeyoun (realizace 2014): Rekonstrukce sociálních zařízení a venkovních hřišť, oprava oken a dveří, vybudování dodatečných tříd, nová výmalba, dodávky generátoru, kopírovacího stroje, nábytku, školních pomůcek, vybavení, atd.
  • Tripoli (realizace 2015): Nákup nábytku a IT/multimediálního vybavení

Ve zdravotnictví šlo o projekty:

  • Tamnine (realizace 2015): Nákup laboratorních přístrojů
  • Rayak (realizace 2016): Nákup fluoroskopického a radiografického systému
Humanitární situace v Libanonu, kde žije 4,5 mil. obyvatel + 1,5 mil. uprchlíků (především Syřanů), je již déle kritická. Podpůrné projekty zde realizuje řada zemí světa prostřednictvím řady profesionálních organizací pomoci a donorů. I proto je pro Českou republiku podstatná správná identifikace, zacílení a obsah humanitární pomoci, což bylo hodnoceno v rámci právě ukončeného evaluačního projektu. Závěrečné zprávy všech evaluačních projektů financovaných MZV ČR lze nalézt na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/evaluace/index.html