9 9 2019

ZÁKAZNÍK

Ostravské komunikace a.s.

REALIZACE

2011-2019

Charakteristika projektu

V roce 2011 zahájila ostravská kancelář firmy HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. projekční práce pro investora Ostravské komunikace a.s., který připravoval opravu světelného signalizačního zařízení (SSZ) v samém centru města – v křižovatce Sokolské třídy a Českobratrské ulice, kterou projíždějí všechny ostravské trolejbusové linky. Součástí stavby byla též oprava všech komunikací – silnice II. třídy, místních komunikací a parkoviště před budovou Krajského ředitelství Policie ČR, dále úprava kamerového systému, trolejového vedení, výsadba zeleně.

Nejprve byla provedena PD ve formě DUR (stavební objekty přípravy území a 3 objekty komunikací podle jejich správců) + celková koordinace textové a výkresové části, poté jednostupňová dokumentace DSP+DPS, v roce 2018 pak aktualizace a v roce 2019 autorský dozor stavby. Součástí byla též tvorba rozpočtů a výkazů výměr pro objekty firmou zpracovávané.

Kromě rekonstrukce SSZ byla během stavby rozšířena povrchová úprava vozovek před křižovatkou, aby při výměně vrstvy za únosnější nedocházelo k vyjíždění kolejí v řadícím prostoru. Z důvodu jiného umístění sítí bylo nutno přeřešit výškové řešení parkoviště, posunout a doplnit uliční vpusť, provést ochranu velkého množství kabelů. Byly sjednoceny a doplněny bezbariérové úpravy a dlažby pro nevidomé a slabozraké, což je důležité, protože stavba je v těsné blízkosti ostravské radnice (představitelé města také na stavbu bedlivě dohlíželi přímo z oken).

Rekonstrukce křižovatky byla stále odsouvána, protože vyžadovala úplnou uzávěru pro individuální dopravu a omezení pro trolejbusy a to by z důvodů probíhajících sousedních staveb znamenalo zcela paralyzovat centrum města.

Protože již zmíněné trolejbusy musely být v rozsahu stavby nahrazeny autobusy nebo parciálními trolejbusy byla rekonstrukce křižovatky, s ohledem na vozový park dopravního podniku, byla rekonstrukce možná pouze o letních prázdninách, takže šlo o jasně omezené časové schéma.

1. září při změně jízdních řádů byla křižovatka i s částí sousední navazující stavby – opravy estakády Bazaly uvedena do provozu. Na chodnících ještě probíhají dokončovací práce – zapískování, úprava návazných trávníků, úklid, což je povoleno až do konce září. Stavba je v režimu předčasného užívání a její kolaudace se předpokládá v říjnu tohoto roku. Přes menší množství víceprací, které se vyskytnou na každé větší stavbě, díky úsilí generálního zhotovitele – Strabag, a.s., zástupců investora, technického a autorského dozoru byly problémy na stavbě řešeny neprodleně a stavba v objemu cca 22 mil. Kč s DPH byla zprovozněna včas a v dobré kvalitě.

FOTO PŘED REALIZACÍ

FOTO PO REALIZACI

Contact us