1 2 2018

Odborníci společnosti HaskoningDHV Czech Republic,  jejich spolupracovníci  ze Saska a ze Západočeské univerzity projednávali na konci ledna 2018 na Saském ministerstvu vnitra v Drážďanech metodiku pro posouzení aglomeračních vazeb mezi oblastí Zittau a Liberecka. Toto jednání bylo jedním z klíčových momentů projektu s názvem „Vypracování konceptu rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec-Zittau“, jehož hlavním řešitelem je od r. 2017 společnost HaskoningDHV Czech Republic.

Rozvojový koncept aglomerace je primárně zaměřen na společné plánování v přeshraniční oblasti, což činí tento projekt unikátním. Jeho cílem je ověřit, jak silné jsou vztahy mezi Libercem a Žitavou a jejich regiony v oblastech jako je trh práce, bydlení, vzdělávání, kultura, doprava, životní prostředí, cestovní ruch ad. Na základě analýzy následně vznikne strategie společných rozvojových aktivit.

Součástí prací budou i prezentace na příslušných regionálních a centrálních orgánech s cílem zapracovat výsledky projektu do plánovacích dokumentů na státní a regionální úrovni v ČR i v Sasku.

Zadavatelem studie je město Žitava, projekt je financován z operačního programu přeshraniční spolupráce Sasko – Čeká republika v rámci projektu ALIZI, který realizují Liberec a Žitava. Dalšími aktivitami projektu jsou výměny úředníků a odborné workshopy zaměřené na základní témata rozvojového konceptu.