28 9 2017

Ve víceletém projektu financovaném z prostředků České rozvojové pomoci Moldávii experti HaskoningDHV Czech Republic seznamují pracovníky Agentury regionálního rozvoje Sever (ADR NORD) v Balti s možným využitím GIS jako nástroje pro integrované pojetí plánu, od strategického plánování přes územní průmět strategií až k územnímu plánu.

Takto pojatý plán (vícerozměrný prostorový plán) je v současné době předmětem poměrně vysoké pozornosti moldavských institucí, které se pohybují v oblasti regionálního rozvoje a strategického plánování . HaskoningDHV Czech Republic pracuje na projektu ve městě Balti na severu země od r. 2016. Během implementace projektu byly dodány ADR NORD pracovní stanice GIS a proběhly tři školící cykly, v rámci kterých byli proškoleni zaměstnanci ADR NORD a dalších rozvojových institucí regionu Sever v práci s GISem. S ohledem na stav rozvoje oboru  prostorového plánování v dnešní Moldávii byla největším přínosem podpora GIS pro analytické práce v oblasti regionálního rozvoje. Moldavští účastníci tréninkových GIS kursů poměrně rychle pochopili, jak srozumitelné a „politicky“ účinné sdělení se jim v podobě GIS výstupů nabízí.

V rámci projektu se čeští experti zůčastnili rovněž prestižní mezinárodní Konference místního ekonomického rozvoje v regionu Moldávie Sever, kde kromě výstupů projektu prezentovali také české zkušenosti z rozvoje průmyslových zón, vědecko-technologických parků a atrakce FDI do české republiky.