08/2017
Lubomír Kocman
Starosta města Rudná

........se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. spolupracuje město Rudná od roku 2016. Dosud probíhající spolupráce se týká zhotovení nového územního plánu města, byly odevzdány průzkumy a rozbory a návrh pro společné jednání.  Součástí zhotovení plánu byla řada jednání s vedením města i rozhodujícími vlastníky. Spolupráce se společností byla dosud bezproblémová, termíny byly plněny a práce byla odevzdána vždy v řádné kvalitě.........


07/2017
Mgr. Pavel Kotásek
Ředitel Úseku interních služeb
Moravské naftové doly a.s.

.....Moravské naftové doly a.s. spolupracují s DHV CR (dnes HaskoningDHV Czech Republic) již od roku 2000. Spolupráce zahrnovala mimo jiné posuzování vlivů na životní prostředí podzemních zásobníků plynu Dambořice a Uhřice, hydrogeologického dozoru při realizaci 3D seismiky na dvou průzkumných polygonech, řešení střetů zájmů těžby uhlovodíků a ochrany prostých podzemních vod i vod minerálních, průzkumů a vyhodnocení kontaminace po těžbě ropy a zemního plynu na ložiscích Hodonín, Týnec, Hrušky, Nový Přerov aj. Společnost HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o. poskytuje naší firmě  dlouhodobě poradenskou a konzultační činnost pro odbory, týkající se ochrany životního prostředí. Spolupráce s firmou hodnotíme jako bezproblémovou, termíny byly plněny a práce byla odevzdána vždy v řádné kvalitě..........


07/2017
CAD Studio, a.s.
AUTODESK Platinum Partner
www.cadstudio.cz

........společnost HaskoningDHV Czech Republic je jednou z vedoucích firem v oblasti integrovaného urbanistického a regionálního plánování v České republice. Pro projekty dopravních staveb využívá tato společnost projekční aplikaci AutoCAD Civil 3D a služby dodavatele tohoto řešení, firmy CAD Studio. Absence vhodného řešení Při zpracování projektů rekonstrukcí silnic byla zjištěna absence potřebné podsestavy přímo v aplikaci Civil 3D. To vedlo ke zpomalování postupu práce a nutnosti dopracovávat části dokumentace v čistém AutoCADu. Požadavkem zákazníka bylo nalezení řešení pro
urychlení a automatizaci práce na těchto typech projektů.....
Na základě zadání zákazníka byla společností CAD Studio vytvořena tzv. podsestava do programu AutoCAD Civil 3D, jež značně zefektivňuje práci při 3D modelování a vytváření automaticky generovaných příčných řezů komunikace. Výhodou při řešení tohoto problému byla naprosto perfektní komunikace se zákazníkem. Přesně věděl, co požaduje a výborně připravil podklady, na základě kterých byla parametrická podsestava realizována. Během pár dn  tak bylo možné podsestavu využít v reálném projektu a investované peníze se tak velmi rychle vrátily ve formě uspořeného času při vytváření dokumentace. Technicky se jedná o rekonstrukční podsestavu, která umožňuje vytvořit zazubení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky. Reaguje na klopení, obsahuje tvary pro výpočet kubatur a zkrátka dokáže ušetřit spoustu práce třeba jen tím, že šířky zazubení lze různě nastavovat či cílovat na jiné křivky. Samozřejmostí je pak i spolupráce s ČSN krajnicí, terá je v sestavě připojena. Na dalších projektech a typu rekonstrukce či modernizace pozemních komunikací plánuje firma HaskoningDHV využívat výhradně tuto podsestavu.........


01/2016
Michal Kaplan
Director
Czech Development Agency

......we as a Client hereby confirm that HaskoningDHV Czech Republic ltd. (Consultant) has properly delivered consulting services for the project (Enhancing Capacities of the Local Public Authorities in the Project Cycle Management, Republic of Moldova, Region South) of Czech Development Cooperation managed by CzDA

Scope of the work:

 • Socio-economic analysis of the Moldovan region South
 • Methodological guidelines of PCM techniques deployment  towards better local economic development
 • Concept notes training and preparation
 • Organization and guidance of the professional study tour to Czech Republic
 • Project application writing training
 • Final project conference  organization and main professional contribution

…...services with the contract value 1.595.240 CZK (without VAT) were delivered successfully in the period 10/2014 to 11/2015, always in time and within the budget to our full satisfaction…….


11/2012
Jan Černík
Desk Officer for Moldova and Georgia
Czech Development Agency

....we can confirm that DHV CR properly delivered services for: Regional Development Strategy South in the period March 2012 to December 2012....the consultant provided the project target group (staff of RDA South and representatives RDC South) with the technical assistance, consulting and training services required for updating of the Regional Development Strategy Moldova –South and for drafting and Operational Plan.......apart from the above mentioned strategic documents, other outcomes of the project were Strategy Building manual and, most relevant, the employees of RDA South and RDC South trained in all aspects of strategic planning process......


07/2011
Antonis Constantinou
Director
European Commission
DG Agriculture and Rural Development

........The Commission services have examined the mid-term evaluation report -Mid-Term Evaluation of the Rural Development Programme of the Czech Republic 2007-2013 - which was submitted
via SFC2007 on 21st December 2010.......I would like to make the following observations regarding the evaluation report:

 • Overall assessment and completeness: the report is of a very good quality, it is very clear, very well structured and covers all the elements outlined in chapter 7of section B of the Common Monitoring and Evaluation Framework guidancedocument. Moreover, the evaluation approach used (using common andprogramme specific indicators, quantitative methods) is quite advanced and valid.Therefore, you are encouraged to support the evaluator to follow the sameapproach also in the on-going and ex-post evaluations
 • Methodology and data sources used: The evaluator has applied a quite complex and advanced methodological approach in assessing the impacts of theprogramme. The evaluator has used in reasonable logical sequence setting upintervention logics of measures and its financial fulfilments, provided thoroughcontextual analysis of projects, completed surveys/primary data collection onsamples of beneficiaries and control groups (refused applicant and non-applicantsseparately) and analysed the programme influence on the context of therespective sector.

The evaluator also provided the verification of evaluationresults using various qualitative approaches (focus groups, opinion of expertsetc.) and has drawn evidence-based conclusion and recommendations. In the caseof socio-economic impacts, sound methodologies have been used, includingcounterfactual analysis and net effects of programme intervention have beenanalysed........on the other hand, it is necessary to highlightanother positive aspect of the report, which is the application of the quite
advanced approach in conducting the counterfactual analysis, using samples ofbeneficiaries and non-beneficiaries (both refused applicants and non-applicantsseparately) with similar structural properties (matching samples) and DIDmethod, which has allowed to net out effects of the programme interventions inrespective impacts.........


03/2009
Howard Ockman
Chief of Party
LED project Ukraine

....this letter is to confirm that DHV Czech Republic (DHV CR) represented by Mr. Radim Gill worked with great success as a consultant to the Ukraine Local Economic Development, funded by United States Agency of International Development. The project engaged staff of DHV CR on a number of assignments between 01/2006 and 03/2009. Mr. Gill led a team of engineers, environmentalists and architects associated with DHV CR to achieve following on behalf of our Project´s:

 • Develop and implement training module on Industrial Property development in the framework of which more than 100 representatives of Ukrainian cities and regions were being trained as FDI professionals....
 • Execute technical and envi due-diligence on various industrial sites in cities of Ukraine: Dzhankoy, Vinnitsa, Novohrad Volynskij, Komsomolsk, ALCHEVSK, Kakhovk and Odessa
 • Prepare Conceptual Designs for the development of industrial parks at the cities mentioned above with infrastructure investment costs from 1.8 mil. USD to 3.8 mil. USD per site

We were most satisfied with the performance of DHV CR. Even more importantly, our municipal partners and their leaders were thrilled with the work of these consultants......we are very hopeful that we will soon have opportunity to work with these fine consultants again.....


08/1998
Dr. Michael Ryan. MIMC. CMC. MIPM.
Managing Director
O´Riain Associates International

….in the recent past DHV CR was our local partner in the development of a master plan for the Ostrava Science and Technological Park. We were very pleased with the quality of their work and have since utilized their services on a number of other projects, including the Dublin Science and Technology Park validation study…….we continue to utilize their services on an ongoing basis and we have no hesitation in recommending DHV CR to any of our International Associates and Clients and will not hesitate to utilize their services on any of our projects as and when they arise…..