Lenka Brown (1978), jednatelka a ředitelka společnosti HaskoningDHV Czech Republic a zároveň vedoucí oddělení Evaluace & Programování Praha.

 • Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Karlově univerzitě v Praze.
 • Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo).
 • V roce 2016 zastávala pozici víceprezidentky a v roce 2017 prezidentky České evaluační společnosti.
 • Ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic pracuje od roku 2010 a vede nejvýznamnější realizované evaluační projekty.

MgA. Petr Kocourek (1970), vedoucí oddělení Prostorové plánování Praha

 • Absolvent VUT Brno Fakulta Architektury (architektura + ÚP), AVU Praha Škola Architektury.
 • Aktivní člen České komory architektů, autorizace se všeobecnou působností (A.0).
 • Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže.
 • Urbanismus, prostorové plánování a zpracování regulačních i územních plánů měst a obcí.
 • Bohaté zkušenosti s legislativně správním procesem při územním plánování a povolování staveb i státní správou při přípravě staveb.
 • Práce a návrhy byly oceněny v několika architektonických a urbanistických soutěžích.

Martin Krejčí (1965), prokurista associate director regionální pobočky Ostrava, vedoucí oddělení Doprava Ostrava.

 • Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby a pedagogického minima na Ostravské univerzitě.
 • Bezpečnostní auditor.
 • Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Specializuje se na zklidňování dopravy, řešení regenerací sídlišť a zlepšování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy.
 • Ve společnosti pracuje od r. 2002.

Václav Starý (1974), prokurista,  associate director regionální pobočky Brno, vedoucí oddělení Doprava v Brně

 • Absolvent FAST VUT Brno.
 • Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby a držitel certifikátu projektového řízení Prince2 Foundation.
 • Pracuje ve společnosti od roku 1997.

Ivo Staněk (1960), vedoucí oddělení Služby udržitelného rozvoje Brno.

 • Absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně.
 • Jeden z předních českých expertů v oboru ochrany životního prostředí.
 • Autorizovaný geolog pro obor hydrogeologie a sanační geologie a v oboru hydrogeologie je jmenován soudním znalcem. 
 • Držitel autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí a autorizace balneotechnika. 
 • Ve společnosti pracuje od r. 1998.