Management společnosti

Radim Gill (1961), jednatel: Absolvoval FAST VUT Brno (1985), FA VUT Brno (1991) a Institut oceňování na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha (1998). V roce 1994 absolvoval specializační studium na Business School RVB/MSM Maastricht (NL) „Executive Programme in Management“ a v r. 2007 ukončil úspěšně Executive Development Programme na Business School TiasNimbas v Tilburgu (NL). Pracuje ve společnosti od roku 1994, od roku 2007 je jednatelem. Kromě řídicích povinností pracuje na nejprestižnějších projektech v ČR, které vyžadují jednání na nejvyšší úrovni a na mezinárodních rozvojových projektech společnosti.

Václav Starý (1974), prokurista: Absolvent FAST VUT Brno (1997) pracuje ve společnosti od roku absolvování studia. Dnes je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby a držitelem certifikátu projektového řízení Prince2 Foundation. V rámci managementu řídí regionální pobočky v Praze a v Ostravě.

Andrea Šebelová (1974), controller: Absolvovala Fakultu ekonomickou na VUT Brno v oboru Podniková ekonomika a finance (2005). Pracovala na nejrůznějších pozicích v rámci středního managementu převážně v podnicích služeb a výroby energie. Ve společnosti HaskoningDHV CZ pracuje od roku 2014 a dnes zastává mimo jiné pozici „Compliance Officer“, kdy reportuje přímo mateřské společnosti v NL.

Management oddělení

Milan Svoboda (1962), vedoucí oddělení Prostorové plánování Praha: Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeden z předních českých expertů v oboru územního plánování a rozvoje prostoru. Je autorizovaným architektem pro obor územní plánování a pro obor krajinářská architektura a autorizovaným projektantem ÚSES. Dlouholetý ředitel Útvaru koncepce a rozvoje v Plzni. Aktivní člen vedení České komory architektů, kde se věnuje zejména architektonickým soutěžím. Ve společnosti pracuje od r. 2007 s malou přestávkou, kdy vedl úspěšnou kandidaturu Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Lukáš Maláč (1982), vedoucí oddělení Prostorové plánování Brno: Absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Zaměřuje se na problematiku strategického plánování veřejných subjektů a evaluace intervencí. Ve společnosti pracuje od roku 2010. Vede projekty zaměřené na zpracování strategických plánů, oborových koncepcí (např. koncepce rozvoje cestovního ruchu) a dalších konzultačních vstupů pro města, regiony i centrální administrativu. V poslední době pracuje zejména v zahraničí (Gruzie, Etiopie, Libanon, Rakousko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina).  

Milan Ptáček (1974), vedoucí oddělení Dopravy, Praha: Absolvent ČVUT, Fakulta dopravní ČVUT, obor Dopravní infrastruktura v území (2002). Získal profesní a pracovní zkušenosti v projekčních společnostech a zároveň má i zkušenosti z realizace a supervize stavebních prací při výstavbě železnic. Zaměřuje se převážně na dopravní stavby - intravilánové a extravilánové komunikace, řešení a volba nejvhodnějšího řešení křížení komunikací, napojování bytových, administrativních a výrobních areálů. Praxe ve společnostech DIS-Dopravně inženýrský servis jako dopravní inženýr, specializace na světelné signalizační zařízení, GJW Praha – výstavba železničních staveb, asistent ředitele stavby, ETC jako dopravní inženýr a projektant a IKP Consulting Engineers jako dopravní inženýr a projektant.

Lenka Brown (1978), vedoucí oddělení Evaluací & Programování Praha. Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Univerzitě Karlově v Praze. Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo). Od roku 2017 v pozici prezidentky České evaluační společnosti. Ve společnosti HaskoningDHV CZ pracuje od roku 2010 a vede nejvýznamnější realizované evaluační projekty.

Martin Krejčí (1965), vedoucí oddělení Doprava Ostrava: Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby a pedagogického minima na Ostravské univerzitě. Cyklo-koordinátor města Ostravy, bezpečnostní auditor, člen redakční rady časopisu Dopravní inženýrství. Je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby. Specializuje se na zklidňování dopravy, řešení regenerací sídlišť a zlepšování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Ve společnosti pracuje od r. 2002, předtím pracoval jak v soukromé sféře, tak ve státní správě.

Václav Starý (1974), prokurista: Absolvent FAST VUT Brno (1997) pracuje ve společnosti od roku absolvování studia. Dnes je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby a držitelem certifikátu projektového řízení Prince2 Foundation. V rámci regionálního managementu odpovídá za pobočky v Praze a v Ostravě a řídí oddělení Dopravy v Brně.

Ivo Staněk (1960), vedoucí oddělení Služby udržitelného rozvoje Brno: Absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně. Jeden z předních českých expertů v oboru ochrany životního prostředí. Je autorizovaným geologem pro obor hydrogeologie a sanační geologie a v oboru hydrogeologie je jmenován soudním znalcem.  Dále je držitelem autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí a autorizace balneotechnika.  Ve společnosti pracuje od r. 1998

Kontaktujte nás