Lenka Brown (1978), jednatelka a ředitelka společnosti HaskoningDHV Czech Republic a zároveň vedoucí oddělení Evaluace & Programování Praha.

 • Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Karlově univerzitě v Praze.
 • Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo).
 • V roce 2016 zastávala pozici víceprezidentky a v roce 2017 prezidentky České evaluační společnosti.
 • Ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic pracuje od roku 2010 a vede nejvýznamnější realizované evaluační projekty.

Monika Boháčová (1977), vedoucí projektů oddělení Prostorové plánování Praha.

 • Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, obor architektura a urbanismus, a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor hispanistika.
 • Zahraniční studijní a pracovní zkušenosti (Španělsko).
 • Autorizovaný architekt pro obor architektura.
 • Ve společnosti pracuje od roku 2008 na pozici vedoucího projektů v oblasti územního plánování (územní plány, územní studie, územně analytické podklady)

Milan Ptáček (1974), vedoucí oddělení Doprava Praha.

 • Absolvent ČVUT, Fakulta dopravní ČVUT, obor Dopravní infrastruktura v území.
 • Zaměřuje se převážně na dopravní stavby - intravilánové a extravilánové komunikace, řešení a volba nejvhodnějšího řešení křížení komunikací, napojování bytových, administrativních a výrobních areálů.
 • Praxe ve společnostech DIS-Dopravně inženýrský servis jako dopravní inženýr - specializace na světelné signalizační zařízení, GJW Praha – výstavba železničních staveb, asistent a ředitel stavby, dopravní inženýr a projektant  - ETC a  IKP Consulting Engineers.
 • Pracoval na projektech spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – TELECYKLO zaměřené na cyklistickou dopravu, SUGAR zásobování ve městě, IROP dopravní stavby. Má zkušenosti s mezinárodními projekty v oblasti dopravních studií např. Anglie, Rumunska, Saudské Arábie – Abu Dhabi.

Martin Krejčí (1965), associate director regionální pobočky Ostrava, vedoucí oddělení Doprava Ostrava.

 • Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby a pedagogického minima na Ostravské univerzitě.
 • Cyklo-koordinátor města Ostravy, bezpečnostní auditor.
 • Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Specializuje se na zklidňování dopravy, řešení regenerací sídlišť a zlepšování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy.
 • Ve společnosti pracuje od r. 2002.

Václav Starý (1974), prokurista,  associate director regionální pobočky Brno, vedoucí oddělení Doprava v Brně

 • Absolvent FAST VUT Brno.
 • Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby a držitel certifikátu projektového řízení Prince2 Foundation.
 • Pracuje ve společnosti od roku 1997.

Ivo Staněk (1960), vedoucí oddělení Služby udržitelného rozvoje Brno.

 • Absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně.
 • Jeden z předních českých expertů v oboru ochrany životního prostředí.
 • Autorizovaný geolog pro obor hydrogeologie a sanační geologie a v oboru hydrogeologie je jmenován soudním znalcem. 
 • Držitel autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí a autorizace balneotechnika. 
 • Ve společnosti pracuje od r. 1998.