Lenka Brown (1978), ředitelka společnosti HaskoningDHV Czech Republic a zároveň vedoucí oddělení Evaluace & Programování Praha.

 • Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Karlově univerzitě v Praze.
 • Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo).
 • V roce 2016 zastávala pozici víceprezidentky a v roce 2017 prezidentky České evaluační společnosti.
 • Ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic pracuje od roku 2010 a vede nejvýznamnější realizované evaluační projekty.

MgA. Petr Kocourek (1970), vedoucí oddělení Prostorové plánování Praha

 • Absolvent VUT Brno Fakulta Architektury (architektura + ÚP), AVU Praha Škola Architektury.
 • Aktivní člen České komory architektů, autorizace se všeobecnou působností (A.0).
 • Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže.
 • Urbanismus, prostorové plánování a zpracování regulačních i územních plánů měst a obcí.
 • Bohaté zkušenosti s legislativně správním procesem při územním plánování a povolování staveb i státní správou při přípravě staveb.
 • Práce a návrhy byly oceněny v několika architektonických a urbanistických soutěžích.

Martin Krejčí (1965), prokurista associate director regionální pobočky Ostrava, vedoucí oddělení Doprava Ostrava.

 • Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby a pedagogického minima na Ostravské univerzitě.
 • Bezpečnostní auditor.
 • Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Specializuje se na zklidňování dopravy, řešení regenerací sídlišť a zlepšování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy.
 • Ve společnosti pracuje od r. 2002.

Marcela Kantová (1970), kontrolorka a vedoucí ekonomického oddělení.

 • Absolventka oborů hospodářská a sociální politika, mezinárodní obchod a komerční jazyky (angličtina, ruština, španělština) a doplňkového pedagogického studia na VŠE v Praze.
 • Zkušenosti z oblasti controllingu a ekonomické agendy mezinárodních společností (Švédsko, Německo).
 • Konzultant v oblasti evaluací a výzkumných projektů v oblasti sociální politiky.  
 • Ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic pracuje od roku 2018.