Management společnosti

Lenka Brown (1978), jednatelka a ředitelka společnosti HaskoningDHV Czech Republic. Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Karlově univerzitě v Praze. Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo). V roce 2016 zastávala pozici víceprezidentky a v roce 2017 prezidentky České evaluační společnosti. 

Václav Starý (1974), prokurista: Absolvent FAST VUT Brno (1997) pracuje ve společnosti od roku absolvování studia. Dnes je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby a držitelem certifikátu projektového řízení Prince2 Foundation. V rámci managementu řídí regionální pobočky v Praze a v Ostravě.

Radka Ždánská (1978), vedoucí ekonomického oddělení, v rámci holdingu (Royal HaskoningDHV Group) zastává funkci country controller, complience officer. Absolvovala fakultu Provozně-ekonomickou na ČZÚ v Praze v oboru Provoz a ekonomika (2003). Při studiu pracovala jako junior a následně senior účetní ve společnostech poskytujících vedení účetnictví, audit a daňové poradenství. Následně pak působila ve společnosti Shell Czech Republic a.s. na pozici Business analyst s odpovědností za reporting finančních toků od nákupu ropy, přes zpracování v České Rafinérské, až po distribuci finálních produktů na prodejní místa. Pracuje ve společnosti od roku 2007.

Management oddělení

Milan Svoboda (1962), vedoucí oddělení Prostorové plánování Praha: Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeden z předních českých expertů v oboru územního plánování a rozvoje prostoru. Je autorizovaným architektem pro obor územní plánování a pro obor krajinářská architektura a autorizovaným projektantem ÚSES. Dlouholetý ředitel Útvaru koncepce a rozvoje v Plzni. Aktivní člen vedení České komory architektů, kde se věnuje zejména architektonickým soutěžím. Ve společnosti pracuje od r. 2007 s malou přestávkou, kdy vedl úspěšnou kandidaturu Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Lukáš Maláč (1982), vedoucí oddělení Prostorové plánování Brno: Absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Zaměřuje se na problematiku strategického plánování veřejných subjektů a evaluace intervencí. Ve společnosti pracuje od roku 2010. Vede projekty zaměřené na zpracování strategických plánů, oborových koncepcí (např. koncepce rozvoje cestovního ruchu) a dalších konzultačních vstupů pro města, regiony i centrální administrativu. V poslední době pracuje zejména v zahraničí (Gruzie, Etiopie, Libanon, Rakousko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina).  

Milan Ptáček (1974), vedoucí oddělení Dopravy, Praha: Absolvent ČVUT, Fakulta dopravní ČVUT, obor Dopravní infrastruktura v území (2002). Získal profesní a pracovní zkušenosti v projekčních společnostech a zároveň má i zkušenosti z realizace a supervize stavebních prací při výstavbě železnic. Zaměřuje se převážně na dopravní stavby - intravilánové a extravilánové komunikace, řešení a volba nejvhodnějšího řešení křížení komunikací, napojování bytových, administrativních a výrobních areálů. Praxe ve společnostech DIS-Dopravně inženýrský servis jako dopravní inženýr, specializace na světelné signalizační zařízení, GJW Praha – výstavba železničních staveb, asistent ředitele stavby, ETC jako dopravní inženýr a projektant a IKP Consulting Engineers jako dopravní inženýr a projektant.

Lenka Brown (1978), jednatelka a ředitelka společnosti HaskoningDHV Czech Republic a zároveň vedoucí oddělení Evaluací & Programování Praha. Absolventka oborů ekonomie a překladatelství/tlumočnictví ze španělštiny studovaných na Karlově univerzitě v Praze. Expertka v oblasti evaluací a strategického řízení s rozsáhlými zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí (Turecko, Belgie, Německo). Ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic pracuje od roku 2010 a vede nejvýznamnější realizované evaluační projekty. V roce 2016 zastávala pozici víceprezidentky a v roce 2017 prezidentky České evaluační společnosti.

Martin Krejčí (1965), vedoucí oddělení Doprava Ostrava: Absolvent VUT Brno, fakulta stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby a pedagogického minima na Ostravské univerzitě. Cyklo-koordinátor města Ostravy, bezpečnostní auditor, člen redakční rady časopisu Dopravní inženýrství. Je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby. Specializuje se na zklidňování dopravy, řešení regenerací sídlišť a zlepšování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Ve společnosti pracuje od r. 2002, předtím pracoval jak v soukromé sféře, tak ve státní správě.

Václav Starý (1974), prokurista: Absolvent FAST VUT Brno (1997) pracuje ve společnosti od roku absolvování studia. Dnes je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby a držitelem certifikátu projektového řízení Prince2 Foundation. V rámci regionálního managementu odpovídá za pobočky v Praze a v Ostravě a řídí oddělení Dopravy v Brně.

Ivo Staněk (1960), vedoucí oddělení Služby udržitelného rozvoje Brno: Absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně. Jeden z předních českých expertů v oboru ochrany životního prostředí. Je autorizovaným geologem pro obor hydrogeologie a sanační geologie a v oboru hydrogeologie je jmenován soudním znalcem.  Dále je držitelem autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí a autorizace balneotechnika.  Ve společnosti pracuje od r. 1998

Kontaktujte nás