Dříve známa jako DHV CR, dnes HaskoningDHV Czech Republic, pracuje ve střední Evropě od r. 1992. Jde o dceřinou společnost Royal HaskoningDHV Group, nezávislého mezinárodního inženýrského a konzultačního holdingu firem s více než 135 letou historií, který má hlavní sídlo v Nizozemí. Svým multidisciplinárním přístupem v plánování, projektování a projektovém řízení se česká pobočka řadí k vedoucím aktérům na trhu integrovaného městského a regionálního plánování v České republice. více