• pushbox SPH
    Stichting Pensioenfonds Haskoning

Op deze website vind je informatie over de opbouw van je pensioen. Binnen Stichting Pensioenfonds Haskoning (SPH) bouw je rechten op voor de volgende soorten pensioenen:
  • Ouderdomspensioen
  • Nabestaandenpensioen
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
Daarnaast voert SPH twee regelingen uit waar je vrijwillig aan deel kunt nemen:
  • Aanvullend pensioen
  • ANW-hiatenpensioen
Tijdens je leven veranderen je privé en/of werkomstandigheden. Dit kan invloed hebben op de opbouw van je pensioen. Maak bewuste keuzes. Een aantal zaken moet je zelf aan SPH melden, ook al heb je de wijzigingen doorgegeven aan HRM.

Vanuit het bestuur melden wij u dat ons bestuurslid namens de deelnemers, Erik Liefting, per 8 juli 2014 het bestuur heeft verlaten. Dit omdat hij ontslag heeft genomen bij de onderneming. Het bestuur is in overleg met de ondernemingsraad over de ontstane vacature.
Voor vragen kunt u zich richten tot het pensioenbureau.

Nieuwste Documenten

11-07-2014 : Nieuwsbrief pensioenen juli 2014 - Downloaden

24-06-2014 : Jaarverslag Pensioenfonds Haskoning 2013 - Downloaden

17-06-2014 : Statuten per 17-6-2014 - Downloaden

01-06-2014 : Pensioenreglement 2011 AVP per 1-1-2014 - Downloaden

01-06-2014 : Pensioenreglement per 1-1-2014 - Downloaden

01-04-2014 : ABTN 2014 - Downloaden

26-03-2014 : Aanvraagformulier waardeoverdracht - Downloaden

27-02-2014 : Nieuwsbrief pensioenen februari 2014 - Downloaden

Contactgegevens

Spreekuur Pensioenfonds Haskoning:
woensdagmiddag
van 14:00-16:00 uur

Bezoekadres:

Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen

Mailadres:
pensioenfonds@royalhaskoning.com

Postadres:
Postbus 151 
6500 AD Nijmegen

Meer informatie: